Gewetensbezwaar

Gewetensbezwaren om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten kunnen naast religieuze, ook van maatschappelijke of politieke aard zijn. De Parlementaire Geschiedenis vermeldt bijvoorbeeld bezwaren om mee te werken aan het drukken of verspreiden van uitgaven met een onzedelijk karakter, de aanleg van wegen door natuurgebieden, het verzekeren van bontjassen etc. Bij een weigering dergelijke werkzaamheden te verrichten, moet er ook sprake zijn van het niet mogelijk zijn dat de bedongen werkzaamheden niet in aangepaste vorm kunnen worden verricht. Daarnaast is de algemene herplaatsingsverplichting ook van toepassing en bestaat er in beginsel aanspraak op de transitievergoeding bij ontbinding op deze grondslag.