Herplaatsing

Wanneer uw arbeidsplaats komt te vervallen wegens bedrijfseconomische redenen, betekent dat niet per se dat uw werkgever een ontslagvergunning van het UWV zal kunnen krijgen. U heeft immers een contract met uw werkgever en het is uitsluitend zijn keuze om uw arbeidsplaats te laten vervallen.

In dat geval plaatst de wet een inspanningsverplichting op uw werkgever om te trachten u te herplaatsen in een passende functie. Dit moet eenĀ serieuze inspanning zijn, waarbij het passief verwijzen naar vacatures in principe niet zal volstaan. Een bepaalde mate van begeleiding mag van een werkgever worden verwacht en een werkgever dient ook scholing aan te bieden, als daarmee een herplaatsing mogelijk wordt gemaakt.

Als uw werkgever deel uitmaakt van een groep van ondernemingen, dan moet uw werkgever ook naar deze ondernemingen kijken of daar vacatures voor passende functies vrij komen.

Daarbij zal ook als vacature te gelden hebben een passende functie die wordt uitgevoerd door een uitzendkracht, oproepkracht of ingeleende werknemer (payrollwerknemers uitgezonderd), tenzij deze functie voor slechts een half jaar wordt uitgeoefend. Het kan zijn dat er plaats voor u moet worden gemaakt door dergelijke werknemers. Uw werkgever moet in een ontslagaanvraag toelichten waarom u niet zou kunnen worden herplaatst en deze mogelijkheden daarbij betrekken. Dat biedt zonder meer mogelijkheden voor verweer.