VAR verklaring vervalt, vervangende wet gaat in per 1 mei 2016

Zoals verwacht komt de VAR verklaring nu definitief te vervallen per 1 mei 2016 en komt daarvoor in de plaats de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Deze – en aanverwante stukken – vindt u hier.

De nieuwe wet beoogt de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans te brengen, wat tot verbeterde handhavingsmogelijkheden leidt en de schijnzelfstandigheid moet terugdringen. De opdrachtgever zal nu zelf ook verantwoordelijkheid dragen en dient zelf te beoordelen of er sprake is van een arbeidsrelatie.

Daarbij kan gebruik worden gemaakt van informatie die de Belastingdienst publiceert op haar website. Daar zullen criteria worden geplaatst, aan de hand waarvan de Belastingdienst zal oordelen of er wel of geen sprake zal zijn van een arbeidsrelatie. Hierdoor zou het beleid kenbaar moeten worden. Ook zijn daar al verschillende modelovereenkomsten per sector gepubliceerd.

Daarnaast kunnen overeenkomsten worden voorgelegd aan de Belastingdienst ter toetsing. Overigens geeft dit geen definitief uitsluitsel. De feitelijke uitvoering moet wel overeenkomen met de overeenkomst, anders riskeert men alsnog naheffingen.

Twijfelt u, neemt dan contact op.