Wet Werk en Zekerheid

De kantonrechtersformule laat van zich horen

Dat de kantonrechtersformule nog steeds wordt gebruikt in de (onderhandelings)praktijk was al duidelijk en ontlokte van minister Asscher de opmerking dat hij de ontwikkelingen op de voet volgt en dat hij het een en ander zal aanscherpen als dat nodig is. Maar nu heeft de formule ook zijn (r)entree gemaakt in de jurisprudentie. In een zeer opvallende… Lees meer De kantonrechtersformule laat van zich horen

Omvang informatieplicht werkgever bij beëindiging met wederzijds goedvinden

In twee recente uitspraken komt de omvang van de informatieplicht die op de werkgever rust op grond van goed werkgeverschap in het kader van een beëindiging met wederzijds goedvinden aan de orde. In een uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 23 december 2015, stond een werkneemster centraal die in 2007 in dienst was getreden bij… Lees meer Omvang informatieplicht werkgever bij beëindiging met wederzijds goedvinden

De kantonrechtersformule is dood. Lange leve de kantonrechtersformule!

De Wet Werk en Zekerheid mag dan in strikte kaders zijn gegoten en ook nauwgezet worden toegepast door de rechters, maar in de praktijk waarin de partijen onderling een beëindiging overeenkomen – de beëindiging met wederzijds goedvinden – wordt nog steeds de kantonrechtersformule als richtlijn gebruikt als daar aanleiding toe bestaat, zo blijkt uit dit… Lees meer De kantonrechtersformule is dood. Lange leve de kantonrechtersformule!

Afschrikkende karakter van de billijke vergoeding

Sinds de inwerkingtreding van de het gewijzigde ontslagrecht per 1 juli 2015 hebben rechters al menigmaal een billijke vergoeding toegekend. Daarmee zou het gemakkelijker moeten zijn om een bepaalde lijn te ontdekken in hoe de hoogte van de billijke vergoeding wordt vastgesteld. Dat valt vooralsnog niet mee. Zo zijn er billijke vergoedingen toegekend die variëren… Lees meer Afschrikkende karakter van de billijke vergoeding

Welkom!

Het zal u niet zijn ontgaan. Sinds 1 juni 2015 is ons ontslagrecht fundamenteel gewijzigd. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), werd beoogd het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en goedkoper te maken. Daartoe werd het recht op een ontslagvergoeding – de zogenaamde transitievergoeding – wettelijk vastgelegd en gemaximeerd. Ook is onder de… Lees meer Welkom!