Opzegging

Omvang informatieplicht werkgever bij beëindiging met wederzijds goedvinden

In twee recente uitspraken komt de omvang van de informatieplicht die op de werkgever rust op grond van goed werkgeverschap in het kader van een beëindiging met wederzijds goedvinden aan de orde. In een uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 23 december 2015, stond een werkneemster centraal die in 2007 in dienst was getreden bij… Lees meer Omvang informatieplicht werkgever bij beëindiging met wederzijds goedvinden