nieuwe ontslagrecht

De kantonrechtersformule is dood. Lange leve de kantonrechtersformule!

De Wet Werk en Zekerheid mag dan in strikte kaders zijn gegoten en ook nauwgezet worden toegepast door de rechters, maar in de praktijk waarin de partijen onderling een beëindiging overeenkomen – de beëindiging met wederzijds goedvinden – wordt nog steeds de kantonrechtersformule als richtlijn gebruikt als daar aanleiding toe bestaat, zo blijkt uit dit… Lees meer De kantonrechtersformule is dood. Lange leve de kantonrechtersformule!

Welkom!

Het zal u niet zijn ontgaan. Sinds 1 juni 2015 is ons ontslagrecht fundamenteel gewijzigd. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), werd beoogd het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en goedkoper te maken. Daartoe werd het recht op een ontslagvergoeding – de zogenaamde transitievergoeding – wettelijk vastgelegd en gemaximeerd. Ook is onder de… Lees meer Welkom!