kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule laat van zich horen

Dat de kantonrechtersformule nog steeds wordt gebruikt in de (onderhandelings)praktijk was al duidelijk en ontlokte van minister Asscher de opmerking dat hij de ontwikkelingen op de voet volgt en dat hij het een en ander zal aanscherpen als dat nodig is. Maar nu heeft de formule ook zijn (r)entree gemaakt in de jurisprudentie. In een zeer opvallende… Lees meer De kantonrechtersformule laat van zich horen

De kantonrechtersformule is dood. Lange leve de kantonrechtersformule!

De Wet Werk en Zekerheid mag dan in strikte kaders zijn gegoten en ook nauwgezet worden toegepast door de rechters, maar in de praktijk waarin de partijen onderling een beëindiging overeenkomen – de beëindiging met wederzijds goedvinden – wordt nog steeds de kantonrechtersformule als richtlijn gebruikt als daar aanleiding toe bestaat, zo blijkt uit dit… Lees meer De kantonrechtersformule is dood. Lange leve de kantonrechtersformule!