billijke vergoeding

De kantonrechtersformule laat van zich horen

Dat de kantonrechtersformule nog steeds wordt gebruikt in de (onderhandelings)praktijk was al duidelijk en ontlokte van minister Asscher de opmerking dat hij de ontwikkelingen op de voet volgt en dat hij het een en ander zal aanscherpen als dat nodig is. Maar nu heeft de formule ook zijn (r)entree gemaakt in de jurisprudentie. In een zeer opvallende… Lees meer De kantonrechtersformule laat van zich horen

Afschrikkende karakter van de billijke vergoeding

Sinds de inwerkingtreding van de het gewijzigde ontslagrecht per 1 juli 2015 hebben rechters al menigmaal een billijke vergoeding toegekend. Daarmee zou het gemakkelijker moeten zijn om een bepaalde lijn te ontdekken in hoe de hoogte van de billijke vergoeding wordt vastgesteld. Dat valt vooralsnog niet mee. Zo zijn er billijke vergoedingen toegekend die variëren… Lees meer Afschrikkende karakter van de billijke vergoeding

Welkom!

Het zal u niet zijn ontgaan. Sinds 1 juni 2015 is ons ontslagrecht fundamenteel gewijzigd. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), werd beoogd het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en goedkoper te maken. Daartoe werd het recht op een ontslagvergoeding – de zogenaamde transitievergoeding – wettelijk vastgelegd en gemaximeerd. Ook is onder de… Lees meer Welkom!